زنان و زایمان

زنان و زایمان

کلمه “زنان و زایمان” از کلمه یونانی “gyne” – یک زن و “logos” – یک کلمه، آموزش گرفته شده است. یعنی علم زنان، علم زن، سلامت اوست. این علم بیماری های اندام تناسلی زن را در دوره های مختلف زندگی او – از بلوغ جنسی، دوره عملکرد قاعدگی تا اوج، بررسی می کند.

بیماری های زنان در درجه اول به بررسی انواع بیماری ها در زنان می پردازد، مانند بیماری های التهابی اندام های لگن، فرسایش دهانه رحم، پولیپ ها، فیبروم های رحمی، اندومتریوز و غیره که قدیمی ترین علم است که مستقیماً با طولانی شدن طول انسان در ارتباط است.

پیشرفت‌های اخیر در زمینه زنان در حال حاضر امکان مراقبت موفق‌تر از سلامت زنان را نسبت به قبل فراهم می‌کند.

روش های احتمالی در زنان شامل هیرودتراپی (درمان سنتی با زالوی طبی) است.

ginekologija lodeksa