سردرد و میگرن

سردرد و میگرن

kas pades nuo galvos skausmo

درمان سردرد با مشخص کردن و از بین بردن علت سردرد آغاز می شود. در صورت سردرد طولانی مدت مراجعه به متخصصین جهت درمان و درمان ضروری است. فقط یک معاینه کتبی توسط یک متخصص نوروپاتولوژیست واجد شرایط به روشن شدن علل سردرد، تشخیص و اعمال درمان کافی کمک می کند.

برای دستیابی به بهترین نتیجه در درمان سردرد، استفاده از مجموعه ای از درمان ها ضروری است. برای کمک به سردرد از روش های غیر پزشکی (هیرودتراپی) استفاده می شود.

دارو برای میگرن به دستگیری و سقط جنین با هدف توقف توسعه حملات میگرن تقسیم می شود.

از مسدود کننده های کانال کلسیم، مسدود کننده های بتا و داروهای ضد افسردگی برای پیشگیری استفاده می شود.

سه گروه از داروها برای توقف حمله میگرن استفاده می شوند: آسپرین و ترکیبات آن با کافئین. فرآورده های حاوی ارگوتامین و آنتاگونیست های گیرنده سروتونین (تریپتان). بیمار باید مصرف دارو را هر چه زودتر و در همان ابتدای حمله شروع کند. در صورت عدم کارایی کافی، از آرام بخش ها و آماده سازی های کم آب کننده استفاده می شود.

راه حل غیر دارویی برای میگرن، به ویژه هیرودوتراپی، همچنین رویکرد متفاوتی بین تشنج در حین و در طول تشنج دارد.

kas pades nuo migrenos skausmo